גמד ובית פטריה

"גמד אחד ישב לו תחת פטריה,
כמה טוב היה לו, כמה טוב היה.
שזורחת שמש יש לו שמשייה,
שיורד הגשם יש לו מטרי-יה-יה-יה."

×